GMTC full form in Gujarati – GMTC meaning in Gujarati

What is the Full form of GMTC in Gujarati?

The Full form of GMTC in Gujarati is વૈશ્વિક મેઇલ ટ્રાન્ઝિટ દેશ (​ Global Mail Transit Country ).

GMTC નું પૂર્ણ સ્વરૂપ Global Mail Transit Country છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે વૈશ્વિક મેઇલ ટ્રાન્ઝિટ દેશ.