HFSS full form in Gujarati – HFSS meaning in Gujarati

What is the Full form of HFSS in Gujarati?

The Full form of HFSS in Gujarati is ઉચ્ચ-આવર્તન માળખું સિમ્યુલેટર (​ High-Frequency Structure Simulator ).

HFSS નું પૂર્ણ સ્વરૂપ High-Frequency Structure Simulator છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે ઉચ્ચ-આવર્તન માળખું સિમ્યુલેટર.