IOQ full form in Gujarati – IOQ meaning in Gujarati

What is the Full form of IOQ in Gujarati?

The Full form of IOQ in Gujarati is ભારતીય ઓલિમ્પિયાડ ક્વોલિફાયર (​ Indian olympiad Qualifier ).

IOQ નું પૂર્ણ સ્વરૂપ Indian olympiad Qualifier છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે ભારતીય ઓલિમ્પિયાડ ક્વોલિફાયર.