IUF full form in Gujarati – IUF meaning in Gujarati

What is the Full form of IUF in Gujarati?

The Full form of IUF in Gujarati is યુટેરો ફર્ટિલાઇઝેશનમાં (​ In Utero Fertilization ).

IUF નું પૂર્ણ સ્વરૂપ In Utero Fertilization છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે યુટેરો ફર્ટિલાઇઝેશનમાં.