LUDO full form in Gujarati – LUDO meaning in Gujarati

What is the Full form of LUDO in Gujarati?

The Full form of LUDO in Gujarati is એકીકૃત ડિઝાઇન અને કામગીરી માટેની ભાષા (​ Language for unified design and operation ).

LUDO નું પૂર્ણ સ્વરૂપ Language for unified design and operation છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે એકીકૃત ડિઝાઇન અને કામગીરી માટેની ભાષા.