MARCH full form in Gujarati – MARCH meaning in Gujarati

What is the Full form of MARCH in Gujarati?

The Full form of MARCH in Gujarati is માસ્ટર ઓફ આર્કિટેક્ચર (​ Master Of Architecture ).

MARCH નું પૂર્ણ સ્વરૂપ Master Of Architecture છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે માસ્ટર ઓફ આર્કિટેક્ચર.