NAS full form in Gujarati – NAS meaning in Gujarati

What is the Full form of NAS in Gujarati?

The Full form of NAS in Gujarati is નેટવર્ક સાથે જોડાયેલ સ્ટોરેજ (​ Network-attached storage ).

NAS નું પૂર્ણ સ્વરૂપ Network-attached storage છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે નેટવર્ક સાથે જોડાયેલ સ્ટોરેજ.