NYC full form in Gujarati – NYC meaning in Gujarati

What is the Full form of NYC in Gujarati?

The Full form of NYC in Gujarati is ન્યુ યોર્ક શહેર (​ New York City ).

NYC નું પૂર્ણ સ્વરૂપ New York City છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે ન્યુ યોર્ક શહેર.