ODI full form in Gujarati – ODI meaning in Gujarati

What is the Full form of ODI in Gujarati?

The Full form of ODI in Gujarati is એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય (​ One Day International ).

ODI નું પૂર્ણ સ્વરૂપ One Day International છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય.