OOFA full form in Gujarati – OOFA meaning in Gujarati

What is the Full form of OOFA in Gujarati?

The Full form of OOFA in Gujarati is અનફંડેડ કરાર (​ Unfunded Agreement ).

OOFA નું પૂર્ણ સ્વરૂપ Unfunded Agreement છે,  અને તેનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ થાય છે અનફંડેડ કરાર.